Paslaugų laukimo eilės

2021 09 

2021 10

2021 11

2021 12

2022 01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; su visais vėlesniais pakeitimais) 1-ojo priedo „Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“ 5.2 punktu periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

Visas įstaigas ir įmones, dar nesudariusias sutarčių dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų, prašome kreiptis į VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos buhalteriją. Kad būtų galima sudaryti sutartį, prašome pateikti darbuotojų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyta darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, kenksmingi faktoriai.