Greitoji medicinos pagalba Registratūra
bendrasis pagalbos numeris 112
  • Vaikų                      +370 674 72691
  • Suaugusiųjų          +370 674 72589
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 674 73253

 

 

 

 

 

   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; su visais vėlesniais pakeitimais) 1-ojo priedo „Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“ 5.2 punktu periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

Visas įstaigas ir įmones, dar nesudariusias sutarčių dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų, prašome kreiptis į VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos buhalteriją. Kas būtų galima sudaryti sutartį, prašome pateikti darbuotojų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyta darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, kenksmingi faktoriai.