Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037

 

        

   

VP2-3.1-IVPK-11-V-01-005

 Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

 

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Projekto partneriai: 12 sveikatos priežiūros įstaigų

      Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Panevėžio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams- tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

     Projekto metu projekto vykdytojo bei partnerių įstaigose bus:

- sukurta ir įdiegta vieninga informacinė sistema, apimanti 21 funkciją;

- sukurta ir įdiegta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“;

- bus įrengta 155 kompiuterizuotos darbo vietos ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos.