Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037

 

        

   

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje

 

 

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika įgyvendina Europos regioninė plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamą  projektą NR. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0007 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje“.

 

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą Biržų rajono gyventojams.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos: 1. Įrangos, reikalingos vaikų ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų ir onkologinių ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir sveikam senėjimui užtikrinti įsigijimas, bei patalpų remontas ir jų pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams; 2. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto remontas ir įrengimas; 3. Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto remontas ir įrengimas.

Prie pagrindinio įėjimo įrengus automatines duris, pandusą neįgaliesiems ir naują keltuvo kabiną judėjimo negalią turintiems žmonėms taps lengviau ir patogiau patekti pas gydytojus. Nupirkus naują medicininę įrangą ligų profilaktika ir prevencija taps veiksmingesnė, ligų diagnostika – tikslesnė, visa tai sąlygos greitesnį išgydymą. Šiuolaikiška kompiuterinė technika pagreitins darbą su medicininiais dokumentais. Atlikus projekte numatytus remonto darbus, atnaujinus kabinetų ir laukiamųjų baldus personalo darbo sąlygos taps ergonomiškos, pacientams apsilankymų metu taps jaukiau ir patogiau. Nupirkus automobilį pacientai (ypač atokiose vietovėse) taps pasiekiami, o atnaujinus mobilų elektrokardiografą ir gydytojų krepšių įrangą pacientų apžiūra ir ligų diagnostika jų namuose taps išsamesnė ir tikslesnė.

Įrengus kabinetą priklausomybę nuo opioidų turinčių pacientų pakaitiniam gydymui, šie pacientai turės galimybę gauti gydymą Biržuose, padaugės priklausomybes besigydančiųjų skaičius.

Projekto lėšomis įrengtame tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabinete organizuojamas ir vykdomas Biržų rajono gyventojų visiškas išgydymas nuo tuberkuliozės ir tokiu būdu mažinamas tuberkuliozės plitimas rajone.

Tikimasi, kad pagerintomis paslaugomis pasinaudos ne mažiau kaip 18 702 Biržų rajono gyventojai.

 

Projekto rezultatai: pagerinta VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūra ir pagerintos sveikatos priežiūros paslaugos.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 229.210,81 Eur, iš jų 212.019,99 Eur – Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos ir 17.190,82 Eur Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

 

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Projekto partneris: Biržų rajono savivaldybės administracija

 

Projekto pradžia: 2014-01-28

Projekto pabaiga: 2021-01-31

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci programos darbo rinkos žmonių (PLM) mobilumo projektas “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”, Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0765

 

 

 

    Projekto  tikslas: darbuotojų profesinis patobulėjimas motyvuojančio darbo užmokesčio formavimo, tarptautinių projektų vystymo, veiksmingo prevencinių programų skatinimo bei vykdymo, pacientų srautų valdymo, paliatyvios priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo, odontologijos paslaugų naujovių srityse, bei įgytų žinių pritaikymas darbe.

   Projekto trukmė – 11 mėnesių.

   Projekto partneriai: 6 Lietuvos siunčiančiosios organizacijos - VšĮ Bıržų rajono savivaldybės poliklinika; VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Biržų ligoninė; VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras  ir 2 užsienio priimančios organizacijos – Turkijos ir  Vokietijos  profesinio rengimo mokyklos.

    Projekte dalyvaus 20 darbuotojų.  14 dalyvių stažuosis Vokietijoje, 6 Turkijoje. Stažuotės vyks dalyvių profesinę veiklą atitinkančiose darbo vietose moderniose užsienio sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienos stažuotės trukmė – 2 savaitės.

   Darbuotojų įgytas kompetencijas panaudojant darbe, tikimasi pasiekti numatytus rezultatus ir pagerinti siunčiančiųjų organizacijų probleminių veiklos sričių darbą. Numatomi rezultatai:

1. 20 darbuotojų pagilins žinias ir įgis naujų kvalifikacijų.

2. Projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose, panaudojant mobilumo vizitų metu įgytą patirtį bus:

  • patobulintos darbuotojų (ypač medikų) darbo užmokesčio formavimo metodikos;

  • užmegzti ilgalaikiai ryšiai su užsienio sveikatos priežiūros įstaigomis; 

  • sumažintas neužsiregistravusių pacientų vizitų pas gydytojus skaičius;

  • padidintas profilaktinių sveikatos patikrinimų programų įgyvendinimo intensyvumas;

  • suformuotos efektyviai dirbančios paliatyvios priežiūros komandos arba pagerintas jau dirbančių komandų darbas;

  • įdiegtos naujovės teikiant odontologines paslaugas.

3. Parengtas el. vadovas.  

     Neabejotina, kad projekto dalyviai patobulės visapusiškai – profesine, kalbine ir bendrakultūrine prasme. Darbinė patirtis pagal savo specialybę užsienio įmonėje, kontaktai su užsienio kolegomis, patobulinti kalbiniai įgūdžiai, europass mobilumo dokumentas, šalies kultūros pažinimas – tai aplinkybės, atveriančios darbuotojams plačias darbo galimybes, didinančios jų pasitikėjimą ir vertę darbo rinkoje.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

  

VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003

Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra

 

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Projekto partneriai: 24 sveikatos priežiūros įstaigos.

Siekiant užtikrinti Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtrą bei gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pacientams, numatoma praplėsti esamos išankstinio pacientų registravimo IPR sistemos funkcionalumą šiomis galimybėmis:

Skaityti daugiau: Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra

VP2-3.1-IVPK-11-V-01-005

 Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

 

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Projekto partneriai: 12 sveikatos priežiūros įstaigų

      Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Panevėžio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams- tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Skaityti daugiau: Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra