Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų              +370 450 31037
  • Suaugusiųjų +370 450 32317
  •                        +370 652 07857

 

        

   

                                    PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės poliklinikos

Direktoriaus pavaduotojos pavaduojančios

direktorių Vitalijos Jukonienės

2016 m sausio 20d. įsakymu Nr.1-6

VIZIJA

 

Išlikti lydere Biržų rajone teikiant pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuri:

-     teikia didžiausią pirminės asmens sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų spektrą vienoje vietoje;

-      optimaliai naudodama išteklius, personalo profesionalumo, geranoriškumo ir šiuolaikinių technologijų dėka užtikrina pacientų kokybišką ir saugų aptarnavimą, paslaugų prieinamumą, bei jaukią aplinką;

-      siekia būti akredituota.

 

KOKYBĖS POLITIKA

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika yra sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei būtinąją pagalbą Biržų ir kitų rajonų gyventojams.

Šeimos gydytojai su gydytojųspecialistų komanda paslaugas teikia poliklinikoje ir jos padaliniuose - ambulatorijose, medicinos punktuose bei odontologijos skyriuje, o esant poreikiui – pacientų namuose ir globos įstaigose. Skubiąją medicinos pagalbą užtikrina greitosios medicinos pagalbos padalinys.

Mūsų veikla yra orientuota į pacientą.

Mes teikiame plačias ambulatorines gydymo, slaugos ir odontologijos paslaugas, viršijančias privalomą pirminio lygio paslaugų apimtį, kurios paremtos mokslu ir pažangiomis technologijomis ir pacientų lūkesčiais.

Mes vertiname ir reaguojame į pagrįstą savo klientų nuomonę apie poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Mes skleidžiame gyventojams sveiko gyvenimo principus bei propaguojame profilaktines priemones, siekiant kiekvieno ilgesnio ir kokybiškesnio gyvenimo.

Kvalifikacija

Visi sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys medikai licencijuoti: įvairių specialybių gydytojai - medicinos praktikos veiklai, slaugytojos – slaugos praktikai, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojų veiklai, odontologo padėjėjų veiklai.

Personalas nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio gydymo įstaigose, aktyviai naudojasi tam skiriama ES parama.

Pagarba ir informuotumas

Pagrindinė taisyklė – pagarbus elgesys su visais pacientais, stengiantis išsiaiškinti jų poreikius ir jiems padėti.

Personalas saugo paciento teisę į privatumą, medicininę paslaptį, laikosi konfidencialumo reikalavimų, saugo medicininę dokumentaciją.

Pacientai yra informuojami apie diagnozę, diagnostikos ir gydymo metodus, kurie yra taikomi pacientui arba jo įstatyminiam atstovui sutikus.

Patikimumas ir nuolatinis gerinimas

Personalo veiksmai yra suderinti, reglamentuoti vidaus dokumentais, siekiant kuo didesnio veiklos patikimumo.

Dirba vidaus audito grupė, kuri atlieka vidaus auditus, registruoja neatitiktis, jas analizuoja ir ištaiso.

Administracija nuolat analizuoja teikiamų paslaugų kokybę ir savo įsipareigojimų vykdymą.

Poliklinikoje sparčiai diegiamos naujovės, gerinamas pacientų aptarnavimas, kuriama jauki aplinka, siekiant nuolatinės pažangos ir atsinaujinimo.

 

Mūsų tikslas - padėti sergančiam, patarti sveikam!

 

Parengta vidaus audito posėdyje 2016 m. sausio 20 d.

Galioja iki 2018 m. vasario mėn.