Greitoji medicinos pagalba Registratūra
033
bendrasis pagalbos numeris 112
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037

 

   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; su visais vėlesniais pakeitimais) 1-ojo priedo „Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“ 5.2 punktu periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

Visas įstaigas ir įmones, dar nesudariusias sutarčių dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų, prašome kreiptis į VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos buhalteriją. Kas būtų galima sudaryti sutartį, prašome pateikti darbuotojų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyta darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, kenksmingi faktoriai.